Poprawa plagiatu korekta

Dlaczego trzeba zwracać uwagę na plagiat, żeby nie przekroczył dopuszczalnych wartości?
Poprawa plagiatu – czy jest to w ogóle ważne, skoro tak duż studentów się broni każdego roku? odpowiedź jest twierdząca.
Jest to ważne, ponieważ gdy jest za duży promotor może nie zaakceptować prac magisterskiej uznając, że student nie jest jej autorem, lecz skopiował ją z innych źródeł. najgorszym z możliwych przypadków jest skopiowanie tekstu z innej pracy. Obecnie uczelniane systemy są w stanie porównać badany tekst z tym co już jest w jego bazie – czyli wcześniej już bronionymi pracami dyplomowymi.
Czy jest to konieczne by poprawiać takie teksty?
Tak – jeśli nie chcesz mieć problemów to musisz to wykonać.
Obowiązująca od października 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek sprawdzania prac dyplomowych jeszcze przed ich obroną, z wykorzystaniem programów antyplagiatowych. Programy te analizują teksty i wykrywają ciągi wyrazów identyczne ze znajdującymi się w internecie i udostępnionych bazach danych. Na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Rzeszowskim korzystają z systemu „Plagiat.pl”, przez który przepuszczana jest każda praca licencjacka, magisterska i doktorska. Jeżeli analizowany tekst przekracza pewne współczynniki, to dziekanat informuje o tym promotora, zaś ten decyduje, czy są podstawy, aby uznać prace za nierzetelną albo dopuszcza ją do obrony. Czyli poprawa plagiatu to konieczność.
Najbardziej znany system antylagiatowy można znaleźć na stronie www.plagiat.pl
O skuteczności systemu antyplagiatowego (poprawa plagiatu) decyduje przede wszystkim bogactwo baz porównawczych. Ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych jest w trakcie tworzenia. Do tego czasu uczelnie muszą radzić sobie same. Wszystkie prace dyplomowe, które powstają na UW, są archiwizowane. Tytuły oraz opisy zamieszczane są w ogólnodostępnym dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych. System antyplagiatowy wykorzystywany przez SGH porównuje teksty z treściami dostępnymi w internecie, z bazą prac napisanych oraz już wcześniej obronionych w SGH oraz bazą prac udostępnionych przez inne uczelnie. Nie obejdzie się bez czynności którą można określić jako poprawa plagiatu.
Czyli poprawa plagiatu to znowu konieczność.
Na szczęście jest dużo ofert pomocy. Najlepsze znajdziesz na www.pisanieprac.co

Mozesz to zrobić też zupełnie samodzielnie

Jedna myśl na temat “Poprawa plagiatu korekta

Komentarze są zamknięte.