JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ. PROSTE WYTŁUMACZENIE

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ

Rozprawka jedną z form wypowiedzi, logicznym uzasadnieniem danej tezy w oparciu o własne argumenty lub argumenty, które (chociaż nie własne) potwierdzają tezę.

Stanowi uproszczoną formę rozprawy.

Bardzo ważny element stanowi dla wysokich walorów rozprawki jej kompozycja. Rozprawka składa się ze:

  1. Wstępu
  2. Rozwinięcia w postaci logicznie uporządkowanych argumentów
  3. Podsumowania

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ

Wstęp ma pomóc nam zrozumieć temat i podać. w jasny sposób informacje wprowadzające. Musimy wyjaśnić czemu właśnie ten temat jest dla nas interesujący. W tym miejscu stawiamy tezę, którą mamy potwierdzić (lub jej zaprzeczyć).

W części drugiej, która jest częścią bardzo rozwojową przytaczamy argumenty. I to zarówno te, które popierają tezę, jak i te (symetrycznie), które zaprzeczają określonemu punktowi widzenia. Argumenty powinny być uporządkowane od najsilniejszego do tego, który przemawia najsłabiej.

Pisząc rozprawkę powinno się posłużyć odpowiednio dobranymi cytatami.

Podsumowanie powinno łączyć się ze wstępem ściśle. Ma wyjaśnić czy udało się poprzeć tezę, czy też potrzebny jest odrębny wywód na temat wyników przytaczanej w rozprawce argumentacji.

Ciekawostka

Rozprawka sprawdza wiedzę osoby ją piszącej. Nie musi jednak (inaczej niż w przypadku eseju) prezentować poglądów własnych. Musi je tylko w dobrać logicznie, w sposób, który z argumentuje (potwierdzi) tezę.

Rodzaje rozprawek

Rozprawka analityczna – analizuje określone zagadnienia w utworze.

Rozprawka syntetyczna – analizuje podobne motywy w różnych utworach.

Rozprawka pomoże Ci w nauce argumentowania.  Nauczysz się też wyciągania logicznych wniosków przez co wzmocnisz myślenie precyzyjne. Poznasz zasady selekcji materiału.

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ

 

Przykłady tematów rozprawki: motywy w literaturze, motyw drogi w literaturze, podróże kształcą.