Metodologia badań własnych

Metodologia badań własnych to prawdziwa zmora wielu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznej i tak na prawdę całej rzeszy innych kierunków podczas pisania prac magisterskich i prac licencjackich. Mało tego; metodologie pojawiają się teraz już nawet przy pracach inżynierskich, chociaż jest to wybieg ewidentnie uczyniony na siłę.

Metodologia badań własnych ma swój stały schemat, chociaż niektóre elementy mogą przy różnych pracach pojawiać się lub znikać. Moza tu np. o zmiennych i wskaźnikach. Po prostu na niektórych uczelniach nie jest to wymogiem.

Klasyczny plan takiego rozdziału wygląda następująco:

1. Metodologia badań własnych

1.1. Cel i problematyka badań
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Zmienne i wskaźniki
1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
1.5. Organizacja, przebieg badań i charakterystyka wybranej grupy oraz opis terenu badań

Metodologia badań własnych jest w istocie niczym innym jak sprawdzeniem samodzielności i umiejętności przeprowadzenia i opisania badań powierzonych studentowi do jego pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Pierwszym etapem jest określenie przedmiotu, celu badań oraz problemów badawczych. Celem badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach czy też zjawiskach które są przedmiotem badań oraz poznanie naukowe istniejącej rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska, instytucji bądź jednostki.

Hipotezy stawia się w trybie oznajmującym. Ma to formę zdań zaczynających się od słów: „Założono, że…”, „Przypuszczam, że…” itp.

Zmienne i wskaźniki mogą przyjmować różne wartości, np. dla zmiennej „płeć” będzie to: kobieta i mężczyzna, dla zmiennej „orientacja seksualna”: heteroseksualne i homoseksualne.

Metody badawcze to typowe oraz powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy czy też  interpretacji danych empirycznych, służące do uzyskiwania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytani.

techniki badawcze  są to czynności praktyczne, regulowane dyrektywami starannie wypracowanymi , pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii czy też faktów.

Organizacja badań – na temat obszaru badań, tego gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały przeprowadzone, umieścić informację czego dotyczyły badania, w jakich warunkach były prowadzone, np. Badanie zostało przeprowadzone w kombinacje psychiatrycznym w Kocborowie.

Jeśli udało nam się jakoś Ci pomóc tym bardzo szczątkowym opisem, to dobrze. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy, to zachęcamy do kliknięcia w te linki: prace magisterskie i prace licencjackie

A tu konkretne ogłoszenie, gdzie można uzyskać pomoc z metodologią:

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Na pewno ktoś Ci pomoże.

Powodzenia