JAK NAPISAĆ REFERAT

JAK NAPISAĆ REFERAT

 

Jest wiele form pisarskich jakimi posługują się studenci w trakcie studiów: wszelkiego rodzaju zaliczeniówki, eseje, rozprawki, wypracowania. Oraz referaty. Jak napisać referat?

Referat jest formą pisemną opracowania danego zagadnienia. Tekst pisany referatu służy jednak przede wszystkim jako pomoc do przedstawiania tekstu, tematu publicznie. Chociaż bywa też przedstawiany do oceny w formie pisemnej.

 

Referat ma charakter wypowiedzi naukowej. Musi więc spełniać pewne kryteria, które do rangi tekstu naukowego do pretendują. Mówca referatu ma przekazać swoim słuchaczom wiedzę na określony temat. Najlepiej w sposób jak najbardziej zrozumiały i nie nużący. W wypowiedzi ważna będzie jej forma: mówca powinien wyraźnie artykułować słowa, mówić, tak aby akcentować najważniejsze elementy tematyki. Powinien też zawrzeć własny komentarz krytyczny, swoje zdanie na temat, o którym rozprawia.

 

Taka publiczna wypowiedź powinna trwać około 15-20 minut. W tym czasie mówca powinien przekazać jak najpełniej zapowiedzianą tematykę oraz nie zanudzić słuchaczy. Referent, bo tak nazywamy osobę wygłaszającą referat, powinien być zawsze do takiej publicznej wypowiedzi dobrze przygotowany, pamiętajmy, że słuchacze – odbiorcy mogą zadawać pytania do referatu albo chcieć dopytać o jakieś szczegóły interesującej ich tematyki.

Referat nie ma charakteru tekstu literackiego (w odróżnieniu np. od eseju czy recenzji) ale typowo naukowy i krytyczny. Może być też wynikiem sądów własnych na dany temat i argumentów przemawiających za lub przeciw tematyce. Ale generalnie jest raczej tylko formą przekazania wiedzy na konkretny temat.

Budowa referatu

Tak, jak każdy tekst pisany referat ma swoją budowę, która ma za zadanie dopomóc w późniejszym przedstawianiu go w formie mówionej, jako przekazu publicznego.

 

Wprowadzenie

Tutaj omawiamy cel powstania referatu, motywy jakie nami kierowały aby powstał, konteksty zagadnienia. Aby wprowadzić trochę luźniejszej atmosfery przedstawić można jakąś anegdotę lub historyjkę związaną z powstawaniem referatu lub powstawaniem jego pomysłu.

 

Plan wystąpienia

Przedstawiamy pokrótce o czym będziemy mówić, jaki jest temat i cel naszej wypowiedzi. Następnie przekazujemy informacje o przedstawianym materiale, ze wskazaniem np. literatury, którą posłużyliśmy się przy jego opracowaniu.

 

Treść właściwa referatu

Teraz następuje czas na przekaz właściwy, czyli przedstawienie tematyki referatu. To najdłuższy i najważniejszy element naszej wypowiedzi, gdyż on ma na celu przedstawienie wiedzy na wybrany temat słuchaczom.

Podsumowanie, wnioski, komentarze, zagadnienia do dyskusji, pytania

Czyli zakończenie wystąpienia oficjalnego. Kilka luźnych zdań podsumowania. I ewentualne pytania czy komentarze od słuchaczy. Albo ich brak. I prelekcja kończy się dla nas w tym momencie.

 

JAK NAPISAĆ REFERAT

Przede wszystkim referat napisać trzeba w sposób zrozumiały dla nad i odbiorcy. Jak  nie rozumiemy co napisaliśmy, słuchacz też nie zrozumie. I co gorsza nawet nie będzie chciał nas słuchać. Aby ułatwić sobie zadanie trzeba zastosować się do pewnej metody: pisać zdaniami krótkimi, nierozbudowanymi. Prosto, rzeczowo i na temat – to główna zasada. Bez emocjonalnego stylu, raczej styl typowo naukowy. Np. zacznijmy zdanie bezosobowo: „Należy zauważyć…” itd.

W dzisiejszych czasach referaty łączy się często z prezentacjami multimedialnymi. Ale to już temat na odrębny artykuł. Bo jak zrobić prezentację, dobrą prezentację dowiemy się innym razem.

 

JAK NAPISAĆ REFERAT

Mam nadzieję, że z artykułu wyciągniesz dla siebie odpowiednie wnioski i poradzisz sobie z napisaniem referatu.

 

Ps   Istnieje też forma koreferatu, czyli referatu uzupełniającego. Polega na ukazaniu zagadnienia z innego punktu widzenia. Forma ta używana jest znacznie rzadziej niż klasyczny referat.

Możesz skorzystać też z pomocy specjalisty:

PISANIE PRAC ZALICZENIOWYCH ESEJÓW RECENZJI REFERATÓW

 

Boisz się plagiatu w w swojej pracy magisterskiej? Sprawdź ten link i już się nie martw:

www.ogloszenia-pisanieprac.pl/ebook

Poprawa plagiatu, korekta plagiatu i usuwanie plagiatu z tym poradnikiem to pestka.