JAK NAPISAĆ RECENZJĘ

Jak napisać recenzję

W trakcie nauki uczniowie i studenci muszą poznać wiele form wypowiedzi pisemnej. Powinni więc wiedzieć jak napisać esej, jak napisać rozprawkę, referat, streszczenie, charakterystykę postaci, jak napisać felieton, reportaż, sporządzić dobry plan wywiadu (ułożyć pytania) i bardzo często przyda się im wiedza na temat jak napisać recenzję.

Wymienione formy dzielą się na takie gdzie pisząc trzeba mieć do tematu podejście obiektywne lub jak w przypadku recenzji (felietonu) zdecydowanie subiektywne.

 

JAK NAPISAĆ DOBRĄ RECENZJĘ ?

Funkcje recenzji

Oceniająca

Wartościująca

Krytyczna

Analizująca

Nakłaniająca lub zniechęcająca

Kształtująca gusta

Części składowe recenzji

Początek, rozwinięcie podsumowanie z puentą.

Struktura recenzji składa się z elementów informacyjnych, części analitycznej, krytycznej oraz oceniającej. Element informacyjny występuje najczęściej na początku tekstu. Dalej wystąpią nazwy własne, biografia autora, opis zawartości ocenianego utworu.

Kompozycja recenzji zawiera  też na przykład niewielkie streszczenie, informacje o powstaniu opisywanego dzieła czy jego zawartości.

Recenzja ma mieć kompozycję zamkniętą. Wszystkie wymienione elementy mają być logicznie ze sobą powiązane, tak aby czytelnik-odbiorca miał łatwość odczytania przekazu w postaci zachęty albo odradzania dzieła.

Mogą wystąpić następujące typy recenzji

Recenzja książki

Recenzja wydarzenia kulturalnego

Recenzja gry komputerowej

Recenzja filmu

Recenzja przedstawienia teatralnego

Recenzja koncertu

Recenzja wystawy plastycznej

Recenzja pracy magisterskiej

Recenzja pracy dyplomowej

I inne

Recenzent

Osoba tworząca recenzję, czyli recenzent musi być kompetentna w danej dziedzinie. Powinna zgromadzić informacje na temat recenzowanego dzieła: znać autora, stosunek do pierwowzoru (np. w przypadku spektaklu teatralnego), znać kontekst historyczny i bibliograficzny oraz losy przeszłe i aktualne dzieła.  Na ogół podpisuje ona recenzję swoim nazwiskiem (pseudonimem artystycznym). Autor wygłasza własne opinie, specjalistycznym językiem, dowodząc swego doświadczenia i wiedzy w danej dziedzinie. Przedstawia przedmiot recenzji z własnej perspektywy. Jego celem jest zachęcenie lub zniechęcenie do odbioru dzieła. Jego zadanie jest więc odpowiedzialne. Tym bardziej, że autor sam wybiera temat recenzji.

Recenzja powinna

skłonić do dyskusji na

odnosić się do zjawisk aktualnych, bieżących

Recenzja powinna zawierać wiarygodne uzasadnienie oceny dzieła.

Recenzja powinna być pisana językiem literackim. Nie używamy kolokwializmów typu: fajny, mega, super.

Często natomiast występują następujące zwroty potwierdzające negatywną lub pozytywną opinię: spodziewałem się więcej po tak znanym autorze, jak…; nie podobał mi się jej język/klimat/przesłanie; pozostawił niesmak; rozczarował mnie; dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń; sprawiła dużo przyjemności; dała wyobrażenie o…; stanowił ciekawą adaptację książki…;

Rodzaje recenzji (z naciskiem na subiektywizm lub obiektywizm opinii)

Informacyjna

felietonistyczna

Eseistyczna

Każdy rodzaj recenzji wymaga wiedzy, dyscypliny pisarskiej oraz przede wszystkim znajomości ocenianego dzieła.