JAK NAPISAĆ ESEJ

Esej to dosyć trudna forma literacka, ale dająca też spore pole do popisu, jeśli mamy faktycznie coś do przekazania. Esej ma za zadanie w sposób literacki – naukowy, zaprezentować punkt widzenia autora. Zaraz dowiecie się jak napisać esej.

Rodzaje esejów możemy podzielić na:

  • Społeczne
  • Filozoficzne
  • Artystyczne (krytyczne)
  • Publicystyczne

Słowo esej pochodzi od francuskiego essai, co oznacza próbę.

Znani twórcy esejów:

Platon, Marek Aureliusz, Michel Eyquem de Montaigne, Tomasz Mann, Robert Musil, Josif Brodski, Milan Kundera, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, Paweł Jasienica, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, Konstanty Puzyna, Andrzej Kijowski, Zygmunt Kałużyński czy Adam Michnik, Adam Zagajewski, Anna Bojarska czy Olga Tokarczuk.

 

Cechy charakteryzujące esej

Esej jest gatunkiem synkretycznym (połączony z różnych poglądów i ideologii), który czerpie wiele cech z innych gatunków (hybrydyczność).

Osobą mówiącą i wyrazicielem poglądów i myśli w eseju jest autor. (subiektywizm)

Jest to przedstawienie w formie zapisu toku rozmyślań autora nad określonym w formule problemem (refleksyjność)

Przedstawione  argumenty nie są systematyzowane hierarchicznie (niesystematyczność)

Świat przedstawiony w eseju nie jest fikcyjny (niefikcyjność)

Esej wykorzystuje jako elementy składowe różne formy literackie i publicystyczne (hybrydyczność)

 

 

Esej powinien być:

Zwięzły i jasny w przekazie, niezaśmiecony przypadkowymi zwrotami

Zróżnicowany pod względem tropów stylistycznych i figur retorycznych (poetyckie obrazy – fragment świata przedstawionego w utworze, anegdoty, błyskotliwe aforyzmy, dygresje, ironia, groteska, elementy narracyjne lub liryczno-refleksyjne, paradoksalne sformułowania)

Przemyślany pod względem struktury, luźna kompozycja jest niewskazana

Niebanalny i nietrywialny pod względem formowanych treści

 

Od czego zacząć pisanie eseju?

Od stworzenia wprowadzenia. Wyznaczenia osi konstrukcyjnej eseju – skojarzeń, cytatów, z którymi pojęta zostanie przez Ciebie polemika.

 

Jak napisać esej?

Przemyśleć formę, konstrukcję, kontekst i swoje podejście do tematu,

Skojarzyć odpowiednią literaturę, cytaty, nurty filozoficzne i inne kojarzone z daną możliwością

Wyjaśnić występujące pojęcia (jeśli jest taka konieczność)

Zapisać temat i go szczerze przemyśleć

No i zacząć pisać!

 

Do odważnych świat należy. Kiedyś trzeba zacząć żeby się nauczyć. Czemu więc nie od razu dziś? Bądź odważny w wypowiedzi. Popisz się kunsztem literackim autora!

Jak napisać esej? Teraz już wszystko wiecie