NAWIEDZONE DOMY I INNE STRASZNE HISTORIE

Za oknem ciemno, wicher świszcze, deszcz o szyby stuka….Mroźno, zimno, mroczno, nieprzyjemnie. Przydałoby się coś…co podkręci klimat. Świeczki, latarenki, ledowe lampki – półmrok…

Groźny klimat już mamy. Teraz kolej na świetne powieści grozy, które zmrożą nam krew w żyłach tej jesieni.

Nawiedzone domy

„Nawiedzony dom” Shirley Jackson

To sytuacja wręcz modelowa. Dziwny, stary i straszny dom na wzgórzu, który żyje własnym życiem. Nie wiemy co nawiedziło ten dom, ale szepty, chichoty, krzyki i napisy mówią same za siebie. Poza tym gości pomieszkujących w celach naukowych w domu prześladują dziwaczne wizje. Nastrój grozy narasta… Co będzie dalej musicie przeczytać sami. Ale polecam. A lampka nocna może wam się przydać przy czytaniu powieści bardziej niż w inne wieczory…

Polecam dwie ekranizacje powieści. Tutaj z roku 1963 można obejrzeć na witrynie cda: https://www.cda.pl/video/488385ba

I najnowsza wersja według powieści tej samej autorki – Nawiedzony dom na wzgórzu” do obejrzenia na platformie Netflix: https://www.youtube.com/watch?v=-vWGnZYcC2Y

 

„Nawiedzony” James Herbert

Główny bohater Profesor Dawid Ash zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. Jaki sekret odkryje przyjmując najnowsze zlecenie? Czy uda wam się rozwiązać

zagadkę Edbrook przed końcem powieści? Czy czytanie je da wam satysfakcję? Mnie ta krótka historia spodobała się na tyle, że zachęcam do sięgnięcia po „Nawiedzonego”.

„Dom kości” Graham Masterton

Lekki horror. Dobrze się czyta. Młody agent nieruchomości (niedoszła gwiazda rockowa) zauważa, że właściciel agencji skrywa jakiś sekret związany z wynajmowanymi posiadłościami. Jeden z jego klientów znika w tajemniczych okolicznościach… Myślę, że wśród książek Mastrtona znajdziecie jeszcze kilka innych świetnych propozycji na Halloween.

„Dom na wzgórzu” Peter James

Na stronie lubimyczytać.pl przeczytamy: „Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Horror. WYŚMIENITE POŁĄCZNIE KRYMINAŁU Z GHOST STORY.”

Dla tych, którzy lubią motyw nawiedzonych domów pozycja obowiązkowa. Tym bardziej, że czasem jest naprawdę strasznie.

Wyludnione wyspy

 „Weź moją duszę” Yrsa Sigurdardóttir

Znów islandzka wyspa. Ekskluzywny hotel SPA i seria dziwacznych bestialskich morderstw. No i te głosy… czy to płacz dziecka? Ach te islandzkie klimaty….

„Pamiętam cię” Yrsa Sigurdardóttir

Islandia. Dwie  historie: teraźniejszość i przeszłość, kiedy wydarzyło się coś złego. Ale co to było odkrywamy bardzo powoli. Jest też wyludniona wyspa, której opisy wywołują niemały dreszczyk emocji. I są bohaterowie, którzy mają na tej wyspie zamieszkać. Nie wiedzą jeszcze jakie dziwne wydarzenia przed nimi.

Czytaj więcej

Co zawiera wstęp

Dziś dowiecie się do zawiera wstęp pracy magisterskiej i pracy licencjackiej

 

WSTĘP

(WYTŁUSZCZONY, DO LEWEJ)

 

Wstęp zawiera:

  • uzasadnienie podjęcia badań (sytuacja problemowa) – wyjaśnienie podstawowych pojęć wynikających z tytułu pracy oraz wykazanie, na podstawie ogólnej oceny prac teoretycznych, dokumentów, doświadczeń, że występują luki lub błędy (nieaktualne rozwiązania) w opracowaniach teoretycznych i/lub dokumentach, są trudności w praktyce funkcjonowania instytucji itd.,
  • przedmiot badań,
  • cel badań: poznawczy, wyjaśniający, praktyczny (zawierający np. opracowanie projektu, sformułowanie kierunków rozwoju),
  • problem główny i problemy szczegółowe,
  • hipotezę (hipotezy) – w procesie opracowania pracy magisterskiej.
  • metody, techniki badawcze,
  • układ pracy (charakterystyka rozdziałów).

 

Uwaga:

Szczegółowy zakres treści zamieszczonych we wstępie ustala promotor uwzględniając zróżnicowanie na wymagania w stosunku do prac licencjackich i magisterskich

 

 

Czytaj więcej

Błędy popełniane podczas pisania prac dyplomowych

Dziś publikujemy najczęstsze błędy popełniane podczas pisania prac dyplomowych.

Za długi tytuł. Temat powinien być wyrażony skrótowo i syntetycznie, tak sformułowany, by jak najściślej odzwierciedlał treści zawarte w pracy.
Niechęć do studiowania literatury związanej z przedmiotem badań i opracowanie rozdziału teoretycznego w oparciu o skromną literaturę.
Niechęć do studiowania literatury metodologicznej, co skutkuje błędną interpretacją przedmiotu i celu badań, zmiennych, problemów i hipotez.
Brak odwołania do literatury.
Błędnie sporządzone przypisy (często zamieszczane są przypisy tradycyjne i harwardzkie).
Brak uzasadnienia problemu, dlaczego tak określony problem będziemy rozpatrywać. Uzasadnienie powinno opierać się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i praktyki.
Brak opisu metod i technik badawczych zastosowanych w pracy (błędem jest opis wszystkich metod stosowanych w badaniach pedagogicznych).
Brak zmiennych i wskaźników odnoszących się do własnych badań.
Brak próby interpretacji wyników badań, czyli uzasadnienia otrzymanych rezultatów.
Zniekształcenie struktury całości. Zbyt obszerny rozdział teoretyczny w porównaniu z rozdziałem empirycznym.
Brak korekty stylistycznej i gramatycznej.
Brak aneksu.
Zakończenie jako zbiór ogólników.
Wzorowanie się na poprzednich swoich opracowaniach (np. pracy licencjackiej) lub pracach wcześniej pisanych przez kolegów/koleżanki, które nie zawsze są prawidłowo zredagowane pod względem metodologicznym.
Pomijanie sugestii promotora.

Nie pozwól by któryś z tych błędów zaważył na Twojej przyszłości.

Czytaj więcej

Budowa rozdziału metodologicznego

Konstruując rozdział metodologiczny, można pominąć cytowanie obszernych treści z metodologii ogólnej. Wszelkie wyjaśnienia terminologiczne, podziały, klasyfikacje metod (np. co to jest metoda, narzędzie badawcze, jak w literaturze definiuje się przedmiot badań, problem, hipotezy, ich rodzaje, podział i opis metod stosowanych w pedagogice, zmienne i wskaźniki itp.) możemy syntetycznie ująć w przypisach. W większości prac dyplomowych dominuje metodologia ogólna przesłaniająca te treści, które odnoszą się do własnych badań.

Trudno często w „gąszczu metodologicznym” znaleźć opis i uzasadnienie doboru metody zastosowanej w pracy autorskiej (natomiast są opisywane wszystkie metody stosowane w badaniach pedagogicznych) czy zmiennych i wskaźników odnoszących się do własnych badań. Tak opracowany rozdział zyskuje na przejrzystości i komunikatywności. Pozwala również na dużą oszczędność czasu przy sporządzaniu recenzji pracy. O kształcie tego rozdziału decyduje promotor.
Przykład
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY
2.1. Przedmiot i cel pracy
Przedmiotem badań uczyniono…………………………………………………………
Podać przyjęte określenie własnego przedmiotu badań.
2.2. Problemy i hipotezy pracy

Badacze przez problem badawczy rozumieją…………. Hipoteza……………..(w nawiasie również źródło).
2.3. Zmienne i wskaźniki

Co to jest zmienna, rodzaje zmiennych itp.
2.4. Metody badań. Uzasadnienie wyboru metod i technik.

Najważniejsze informacje o metodach.
2.5. Organizacja badań
2.6. Charakterystyka badanych

Czytaj więcej

Wymagania edytorskie pracy dyplomowej

Praca powinna być napisana w jednolitym stylu. Dopuszcza się stosowanie liczby pojedynczej, np. przeanalizowałem, przebadałem, lub formy bezosobowej – przebadano, przeanalizowano. Przyjęty na początku jeden z sugerowanych stylów pisania powinien być konsekwentnie realizowany.

W całej pracy należy również stosować jednolity system oznaczania przypisów, rozdziałów i podrozdziałów, rysunków, tabel, schematów i załączników. Wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane (najlepiej z prawej strony na dole; pierwsza strona jest stroną tytułową – bez numeracji).

Każdy rozdział i inne części pracy, jak wstęp, zakończenie, bibliografia, aneksy, spis tabel, zaczynają się od nowej strony. Rozdział musi być opatrzony numerem i tytułem. Tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami, pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt, a tytuły podrozdziałów pogrubioną czcionką 12 pkt. Poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt. Nie należy stawiać kropki po tytule pracy ani na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, tytułów tabel, wykresów.

Praca dyplomowa (format papieru A4) powinna być znormalizowana, tj. pisana czcionką 12 Times New Roman, odstępy między wierszami -1,5 wiersza, odstępy między znakami i czcionkami — normalne, margines z lewej strony — 3,5 cm, z prawej oraz górny i dolny — 2,5 cm. Tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów). W pracy należy stosować akapity. Stronę tytułową pracy ustala każda uczelnia.

Czytaj więcej